privacy & disclaimer

nu sponsor worden!

Inzake de privacy en disclaimer worden deze beheerst en geïnterpreteerd door de Belgische wetgeving. Voor rechtsgang zijn eerstelings de rechtbanken van Brugge bevoegd. Temeer dat:

  • deze website bepaalde gegevens (namen, e-mailadressen of andere) kan verzamelen en deze conform de wet privaat en veilig bijhoudt
  • gegevens niet zonder akkoord gebruikt worden voor identificatie, noch doorgegeven worden
  • funus.be of webmaster niet aansprakelijk zijn voor elk mogelijke schade, noch voor foutieve of negatieve of onwettelijke inhoud van derden
  • voor meldingen of vragen: luc@funus.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015-2017 Funus

Versie 3.1