priester bij uitvaart

volgende pagina

"Ieder die leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?"

(Joh. 11,26)

Deze zin vormt het uitgangspunt vol hoop, geloof en liefde  die de priester vertegenwoordigt in de uitvaartliturgie. Ons wacht allemaal hetzelfde lot te sterven. Die dwingende begrenzing is moeilijk te aanvaarden door de nabestaanden. Elk overlijden brengt duidelijk en steevast de gevoelens van onzekerheid, ontreddering en verdriet. De dood komt bovendien onaangekondigd en staat haaks op de algemene Westerse idealen van technische beheersing vanuit vrijheid en zelfbeschikking.

© 2015-2017 Funus

Versie 3.1