geef je evaluatie

pagina in opbouw

Funus verneemt graag jouw (on)tevredenheid inzake deze website. Dat helpt Funus verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld qua:

  • terugvindbaarheid: vind je direct  en makkelijk de informatie die je zoekt?
  • kwaliteit: is het tekstuele aspect goed leesbaar, beknopt en duidelijk qua inhoud?
  • vormgeving: zijn de gebruikte kleuren en het design sfeervol en passend?
  • aanbod: komen de aangeboden apps overeen met de informatiebehoefte?
  • functie: zijn de apps werkzaam in die zin dat ze door nabestaanden gebruikt worden?

 

 

 

 

...voor een Christelijk afscheid!

...in een gelovig perspectief!

© 2015-2017 Funus

Versie 3.1