geef je e-mail door

Een kwalitatief adressenbestand is voor Funus erg belangrijk om mensen samen te brengen in een online-gebeuren:

  • samengebracht voor een zinvol doel
  • met interesse voor de tal van activiteiten die plaatsvinden op of via deze website
  • met attendering of doorverwijzing, door apps en e-links, via vraag en aanbod in een effectief aanbieden van verschillende wegwijzers naar hulp en ondersteuning bij verdriet of rouw
  • help dus Funus door de e-mailadressen van zoveel mogelijk geïnteresseerde mensen of instanties door te geven voor dat goede doel!

help en doneer nu!

© 2015-2017 Funus

Versie 3.1

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received!

 

 

 

 

...voor een Christelijk afscheid!

...in een gelovig perspectief!