de gebedsdienst

volgende pagina

"Als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, dan zal God die hen die in Jezus zijn ontslapen samen met Hem meevoeren." (1 Tess 4,14 e.v.)

Een christelijke uitvaart betekent uitgeleide van een gedoopt lid van de Kerk. Lijfelijk brengt ze de familie bijeen om te rouwen en afscheid te nemen.  Inhoudelijk benadrukt ze zo de boodschap van verrijzenis die het afscheid draaglijker maakt.

Gods liefde is sterker dan de dood en dat is de blijde boodschap die troost moet bieden aan de nabestaanden in hun verdriet. De overledene mag en zal rust vinden bij de zorgdragende Vader.

© 2015-2017 Funus

Versie 3.1