kleine lettertjes van

terugkeren naar welkompagina

Het auteursrecht op de inhoud van deze website hoort toe aan Funus - dat wil zeggen:

  • foto's, video's, beeldmerken en teksten op deze website blijven eigendom van Funus of in diens gebruik, tenzij anders vermeld
  • voorafgaande toestemming van Funus is dus vereist wanneer gebruik van deze en wanneer sprake van oneigenlijke of ontvreemdende of in definitieve zin kopiëren, namaken, opslaan, verveelvoudigen en/of verspreiden
  • SABAM: deze website bevat eventuele muziek die niet auteursrechterlijk is beschermd
  • voor meldingen of vragen:  luc@funus.be

© 2015-2017 Funus | gebruiksvoorwaarden | privacy & disclaimer | cookies | voorganger Christelijk afscheid: alexander@funus.be

            copyright en redactie met fotografie en constructie, beveiliging en onderhoud van deze website: luc@funus.be